Wieczór Uwielbienia 21 maja 2023 r.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego. Ps 98,1

niedzielę 21 maja o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI zapraszają do Bazyliki na wypełniony piękną muzyką i śpiewem Wieczór Uwielbienia z Maryją.