Wieczór Uwielbienia 16 lipca 2023 r.

Chwalę Cię, Panie, całym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. Ps 9, 2-3

W niedzielę 16 lipca o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI zapraszają do Bazyliki na kolejny wieczór pełen uwielbienia z Maryją.