Katechezy dla dorosłych w styczniu 2024r.

Zapraszamy na katechezy dla dorosłych. Odbywają się one w Niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 mają formę 15 min konferencji. Tematy katechez w styczniu:.
14 stycznia – Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
21 stycznia – Przyjście i głoszenie Królestwa Bożego
28 stycznia – Cuda Jezusa