Obrady kapituły i wybór rady prowincjalnej polskiej prowincji saletynów – luty 2024r.

Od poniedziałku 5 lutego do soboty 10 lutego 2024 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbywała się Kapituła Prowincjalna dla Spraw i Wyborcza polskiej prowincji saletynów, której przewodniczy jej generał Zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

W obradach brało udział 36 delegatów, a temat: Uważni na znaki czasu i potrzeby Kościoła poddajemy rewizji nasze życie konsekrowane i apostolstwo, był myślą przewodnią narad.

Piątek 9 lutego br. – przedostatni dzień kapituły wyborczej i dla spraw polskiej prowincji saletynów – przyniósł wybór prowincjała oraz wikariusza i asystenta prowincjalnego. 

Jak zawsze rozpoczęła go wspólna jutrznia. O godzinie 9.00 kapitulanci udali się do kaplicy Centrum Pojednania, aby wsłuchać się w tej ważnej chwili w głos ukrytego w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa, „reguły naszego życia”.

W czasie krótkiej medytacji kapitulanci rozważali słowo Boże oraz odpowiednie normy saletyńskiej Reguły życia dotyczące wyboru i posługi prowincjała. Po modlitwie delegaci przeszli do sali obrad, gdzie podczas pierwszej tego dnia sesji, w tajnym głosowaniu, wybrali ks. Grzegorza Zembronia MS na urząd prowincjała. Po zatwierdzeniu wyboru kapitulanci udzielili mu błogosławieństwa, a przewodniczący kapitule przełożony generalny ks. Silvano Marisa MS odmówił nad nowo wybranym specjalną modlitwę. 

Podczas drugiej sesji kapitulanci w tajnym głosowaniu wybrali ks. Roberta Głodowskiego MS na urząd wikariusza prowincjalnego, asystentem prowincjalnym zaś został ks. Piotr Grudzień MS. Ostatnie głosowanie podczas tej sesji wyłoniło także członków Zespołu Doradców: ks. Janusza Kręcidłę MS, ks. Zbigniewa Pałysa MS i ks. Marcina Sitka MS oraz ich zastępców: ks. Henryka Przeździeckiego MS, ks. Czesława Hałgasa MS i ks. Henryka Kumana MS.

Po południu odbyły się wybory delegatów na XXXIII Kapitułę Generalną, która rozpocznie się za dwa miesiące w Antsirabe na Madagaskarze, oraz ich zastępców. Oprócz przełożonego prowincji wezmą w niej udział: ks. Bohdan Dutko MS, ks. Tomasz Krzemiński MS, ks. Łukasz Nowak, ks. Zbigniew Pałys MS oraz ks. Antoni Skałba MS.

W tym dniu, w którym polska prowincja saletynów obchodziła 90. rocznicę swojego powstania, przy ołtarzu stanęła nowo wybrana Rada Prowincjalna. Przewodniczący Eucharystii ks. Grzegorz Zembroń MS, który został wybrany prowincjałem na trzecią kadencję, wygłosił homilię i w obecności kapitulantów złożył przewidziane prawem wyznanie wiary.”

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik kapituły