Życzenia świąteczne – Zmartwychwstanie Pańskie 2024 r.

W czasie Paschy doświadczamy, że Miłość jest silniejsza niż śmierć, że Miłość zwycięża śmierć. Ta najpiękniejsza ze wszystkich liturgii, Triduum Paschalne, objawia nam trzy najważniejsze dla naszego życia prawdy.
Najpierw Bóg otwiera nasze oczy na to Jego miłość wobec nas. Ta miłość jest tak wielka, iż każe Mu stać się naszym sługą i obmywać nam nogi. Drugi dzień Triduum pokazuje nam Boga, który nas zbawia. Z miłości do każdego z nas bierze na siebie konsekwencje naszych grzechów i podejmują drogę męki i śmierci. Wreszcie możemy także odkryć trzecią i najważniejszą prawdę: JEZUS ŻYJE!!!! Jego zmartwychwstanie staje się także naszym zmartwychwstaniem.
Życzę Wam moi drodzy, by ta Pascha, która dokonała się w życiu Jezusa, dokonywała się w Waszym życiu osobistym. Wierze mocno, że to cudowne przejście z ciemności do światła, ze śmierci do życia, stanie się doświadczeniem każdego z Was. Niech Bóg napełni Wasze domy radością a Zmartwychwstały Pan oświeca Wasze życie, aby każdy dzień rozpoczynał się nadzieją i był ożywiany miłością.