NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

  1. Druga niedziela wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Otwórzmy nasze serca na obfitość łaski Bożej, a o godz. 15.00 połączmy się we wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia.
  2. Dziękujemy łączącym się z nami za pośrednictwem internetu, telewizji czy radia za wspólną modlitwę. I zapraszamy do nabierania Ducha poprzez trwające rekolekcje na trudny czas prowadzone przez księdza biskupa Jana Niemca. Od poniedziałku do soboty zapraszamy na Eucharystię z homilią o godz. 10.30, o 15.00 na koronkę z rozważaniem o Bożym miłosierdziu oraz przez cały tydzień wieczorem zapraszamy na krótką katechezę o Eucharystii o godz. 20.15 po której łączymy się duchowo w modlitwie różańcowej.
  3. Przypominamy jednak, że do dzisiaj nadal obowiązuje możliwość zgromadzeń liturgicznych do 5 osób plus celebransi i usługujący. Natomiast od poniedziałku w naszej Bazylice będzie mogło modlić się 40 osób. W razie większej ilości wiernych będziemy uruchamiali nagłośnienie zewnętrzne pamiętając jednocześnie o obowiązku noszenia maseczki oraz zachowywaniu odpowiednich odległości zarówno w Bazylice jak i na placu sanktuaryjnym.
  4. Przypominamy, że Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii do odwołania, zobowiązując w sumieniu do uczestnictwa w Mszy świętej przez media oraz pogłębionej modlitwy osobistej.
  5. W następną Niedzielę 26 kwietnia będzie obchodzona Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona 12 tydzień biblijny, którego hasłem są słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego.” Natomiast w samą niedzielę będzie miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Jesteśmy zaproszeni do czytania Ewangelii według św. Mateusza.
  6. Ofiarę na tacę można złożyć do koszyka pod chórem lub przesłać na konto Sanktuarium. Bardzo gorąco dziękujemy za okazywane nam wsparcie.

List bp. Jana Wątroby przed peregrynacją obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

Umiłowani Diecezjanie!

W dniu 26 kwietnia 2020 roku w naszej katedrze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa powitamy z radością i czcią obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. Tego dnia nastąpi inauguracja jego peregrynacji drogami naszej diecezji, zgodnie z ustalonym kalendarzem i programem. Nadszedł ten oczekiwany czas nawiedzin, który – wierzę w to głęboko – będzie czasem radości parafialnych wspólnot wiary naszej diecezji, do których przybywa w swym obrazie Matka Wcielonego Słowa – Maryja Wniebowzięta. To Ona towarzyszy od wieków na wszystkich drogach naszego narodu. Pod Jej obronę uciekają się skutecznie kolejne polskie pokolenia.

Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, przypominający o mocnych więzach, jakie łączą ludzi polskiej pracy z Chrystusem, Jego Matką i Kościołem, rozpoczyna swą wędrówkę w trudnym czasie pandemii, która przyniosła zagrożenia zdrowia i życia, zburzyła ład codzienności, u wielu rozbudziła niepokój o chleb powszedni. Doświadczamy różnych restrykcji, pochodnych epidemii, także dotyczących kultu Bożego i posługi Kościoła. Ufam, że współpraca i zaangażowanie, solidarność i odpowiedzialność kapłanów i wiernych na poszczególnych stacjach peregrynacji, stanowić będzie skuteczną rękojmię jej godnego przebiegu i przyniesie oczekiwane owoce.

W dniach peregrynacji będziemy doświadczać obecności Matki Pana, otwierać dla Niej swe serca. Módlmy się, aby Maryja stała się kotwicą naszej nadziei, naszym oparciem pewnym i skutecznym. Świadomi Jej duchowego macierzyństwa prośmy Ją – Orędowniczkę i Wspomożycielkę – aby nas wybawiła od wszelkich złych przygód. Niech nam wyprosi u Swego Syna łaskę wygaśnięcia epidemii, powrót do normalnego życia oraz upragniony pokój serc. Niech nas umacnia w wierze i prowadzi chrystusowymi drogami. „O Maryjo, bądź nam pozdrowiona; Bądź Ty zawsze Matką nam!”

Na czas przygotowań i duchowych przeżyć z serca błogosławię.

+Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 17. 04. 2020 r.