Sakrament pojednania przed świętami Bożego Narodzenia w Bazylice Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu.

„To właśnie nade wszystko w konfesjonale objawia się miłosierdzie Boże” – pisał w jednym z „Listów do kapłanów” Ojciec Święty Jan Paweł II. W tym szczególnym czasie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania. To rachunek sumienia wraz z działaniem Ducha Świętego otwiera nasze oczy, daje światło do rozeznania jak roztrwaniamy dary Boże. Pozwala spojrzeć na siebie i swoje życie w prawdzie. W sakramencie pojednania możemy budować nasze szczęście z prawdziwej i żywej relacji z Miłosiernym Ojcem.