Tydzień Biblijny 23.04-30.04.2023

Od Niedzieli 23 kwietnia trwa 15-sty już Tydzień Biblijny. Jest to szczególny czas, w którym poprzez pochylanie się nad kartami Pisma Świętego samemu, we wspólnocie lub rodzinie, każdy wierny może kształtować duchowość, pogłębiać rozumienie Objawienia Pańskiego zgodnie z nauką Kościoła oraz ożywiać wiarę.

Zachęcamy do codziennego czytania Pisma Świętego w swoich rodzinach. Przybliżenie nauk zawartych w Piśmie Świętym pomoże zgłębić wiarę, jak również budować bliskość pomiędzy jej członkami oraz da wiele cennych wskazówek dla każdej rodziny bez względu na jej skład, doświadczenia czy przeżycia. Odpowie na wiele pytań związanych z religią, zbawieniem oraz dotyczących spraw codziennych. Jest to również czas, w którym można przybliżać dzieciom i młodzieży Słowo Boże, także przy pomocy różnych aplikacji na smartfony.

Można wziąć do ręki Pismo Święte, otworzyć dowolny fragment i odczytać, a także poświęcić chwilę na rozważanie. Jeśli ktoś nie posiada Biblii, zapraszamy do skorzystania komentarza Ewangelii na każdy dzień na stronie Centrum Pojednania lub z zasobów internetu.

Zapraszamy również na Skrutację Pisma Świętego (czyli czytanie, rozważanie i modlitwę Pismem Świętym) we każdy wtorek ok. godz. 18.45 w domu rekolekcyjnym Centrum Pojednania. Więcej informacji u duszpasterzy Centrum Pojednania tel. 797 907 287.

Zachęcamy udziału.