Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette wrzesień 2023 r.

„Polskie La Salette” jest miejscem wielu uzdrowień duchowych i fizycznych. Do Maryi, Lekarki chorych, pielgrzymowali wierni w pierwszy dzień wrześniowych uroczystości saletyńskich w Dębowcu.

Odpustowe spotkanie osób chorych i starszych rozpoczęło się w bazylice o godz. 10.00. Wspólne rozważanie tajemnic różańca wprowadziło pielgrzymów do Eucharystii, której przewodniczył bp Artur Ważny z Tarnowa. W wygłoszonej homilii zwrócił on uwagę, że ludzie różnie rozumieją krzyż i różnie odczytują swoje życiowe cierpienia. Zebranych w świątyni wiernych zachęcał, by stając przed tajemnicą cierpienia, patrzyli na nie z wiarą, a z cierpieniem walczyli jedynie metodami Bożymi.

Mimo deszczowej pogody, w Mszy św. uczestniczyło wielu wiernych, którzy przybyli w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie. Koncelebrowali ją duszpasterze dębowieckiego sanktuarium oraz kapłani, którzy przybyli z pielgrzymkami. Po Eucharystii bp Artur Ważny poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu i udzielił błogosławieństwa lurdzkiego. Na zakończenie spotkania pielgrzymi otrzymali także poczęstunek, w czym tradycyjnie już pomagała młodzież z Dębowca.

Kontynuacją przedpołudniowego spotkania była Msza św. o godz. 18.00. Przewodniczył jej egzorcysta diecezji rzeszowskiej ks. Jan Gierlak MS. Kapłan, posługujący na co dzień w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance podkreślił w homilii, że dla człowieka wierzącego krzyż nie jest znakiem hańby i porażki, ale źródłem prawdziwej radości, wolności i nowego życia.

Po Eucharystii rozpoczęła się modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Konferencję wprowadzającą do nabożeństwa wygłosił ks. Jan Gierlak MS.

Pierwszy dzień odpustu zakończył się apelem maryjnym o godz. 21.00 i procesją na kalwarię saletyńską. Modlitwie przewodniczył ks. Grzegorz Zembroń MS. W rozważaniu apelowym ksiądz prowincjał przypomniał, dlaczego Maryję Saletyńską możemy nazywać Matką nadziei.

Sanktuarium w Dębowcu jest miejscem, do którego chętnie przybywają pielgrzymi niezależnie od wieku i sposobu zaangażowania w życie Kościoła. W piątek, drugi dzień odpustu, u Płaczącej Matki zgromadzili się członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej oraz młodzież, która uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.

Spotkanie czcicieli „Pięknej Pani” rozpoczęło się już o 10.00 w bazylice NMP z La Salette wspólnym rozważaniem tajemnic różańca. Eucharystia o godz. 10.30 była odprawiana w intencji członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej oraz przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium. Liturgii przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Marcin Sitek MS.W homilii podkreślił, że Pan Bóg, prowadząc kogoś do Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, zaprasza równocześnie, by razem z Maryją stawać blisko krzyża Jezusa.

W gronie koncelebransów byli kapłani opiekujący się ARS-em i będący jego członkami. Po Eucharystii wszyscy udali się na plac przed domem zakonnym, gdzie ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS poświęcił figurę św. Józefa, jednego z patronów Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej.

Na wieczorną Mszę św. w bazylice przybyła młodzież z okolicznych dekanatów razem ze swoimi duszpasterzami. Obecne były również siostry zakonne z kilku zgromadzeń. Najpierw uczestnicy tegorocznych Światowych Dni Młodzieży dzielili się z zebranymi swoimi doświadczeniami spotkania z młodym Kościołem w Lizbonie.

Następnie Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył duszpasterz młodzieży ks. Paweł Gąsior z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach, homilię zaś wygłosił ks. Marcin Sitek MS.

Ostatnim akcentem drugiego dnia uroczystości odpustowych był apel maryjny zakończony procesją światła. Medytację w czasie nabożeństwa, poświęconą Maryi Saletyńskiej – Matce płaczącej, poprowadził ks. Grzegorz Zembroń MS.

W niedzielę 17 września sumie odpustowej dziękczynnej o godz. 11.00 przewodniczył będzie JE Ksiądz Kardynał Gerhard Ludwig Müller. Tradycyjnie w czasie uroczystości odbędzie poświęcenie wieńców żniwnych.

W poniedziałek w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wspólna modlitwa w bazylice oraz transmisja rozpoczęła się o godz. 17.30.

Pierwszym punktem transmisji był program słowno-muzyczny zatytułowany „Z różańcem Maryi we wspólnocie wiary”. Przygotowała go sekretarka APostolstwa Rodziny Saletyńskiej Iwona Józefiak razem z członkami ARS-u i Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz kapelą regionalną z Ołpin.

Głównym celebransem uroczystej Eucharystii o godz. 18.20 był biskup pomocniczy z Przemyśla Stanisław Jamrozek. Natomiast „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja na temat wiary przekazywanej we wspólnocie rozpoczęły się o godz. 21.30.

Ks. Bartosz Seruga MS