Katechezy dla dorosłych w grudniu 2023r.

W Niedzielę 3 grudnia rozpoczniemy w naszej Bazylice katechezy dla dorosłych. Odbywać się będą w Niedziele po Mszy św. o godz. 15.00 i będą miały formę 15-20 min konferencji. Tematy katechez prezentowane będą na początku każdego miesiąca na stronie internetowej i w ogłoszeniach. Tematy katechez grudniowych:
3 grudnia – Maranatha – wołanie o powtórne przyjście Pana (ks. Wawrzyniec Skraba MS)
10 grudnia – Maranatha – wołanie pierwsze przyjście Pana (ks. superior Marcin Sitek MS)
17 grudnia – To co istotne w świętach Bożego Narodzenia (ks. superior Marcin Sitek MS)

Serdecznie zapraszamy!