III NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia duszpasterskie z Niedzieli 21.01.2024 r.

1. Trwający Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan niech będzie zaproszeniem do gorliwej modlitwy w tej intencji. Zakończenie w środę w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

2. W następną niedzielą 28 stycznia o godz. 19.30 wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne zapraszają do Bazyliki na wieczór uwielbienia z Maryją.

3. Za tydzień również spotkanie trzeźwościowe. Rozpoczęcie o godz. 15.00 Mszą świętą w Bazylice.

4. Zapraszamy również na cotygodniową skrutację Słowa Bożego (modlitwa Pismem Świętym) we wtorek o godz. 18.45.

5. W następną niedzielę o godz. 16,00 w Domu Rekolekcyjnym odbędzie się spotkanie się lektorów, kantorów i służby liturgicznej. Potwierdzenie przybycia u ks. Zbigniewa. Serdecznie zapraszamy.

6. Dom Rekolekcyjny Centrum Pojednania zaprasza w najbliższym czasie na rekolekcje:
16-18 luty : Jak dobrze przeżyć Wielki Post? Rekolekcje o chlebie i wodzie.
23-25 luty :Rekolekcje dla małżonków.
01-03 marca: O miłosiernym Ojcu. Zobacz kto Ciebie kocha i jak bardzo.
08-10 marca: O Triduum Paschalnym.
15-17 marca: O nawróceniu „Za 5 dwunasta”.
W rekolekcjach można uczestniczyć mieszkając w domu rekolekcyjnym, a także dochodząc.
Szczegóły na stornie internetowej i na plakatach.

7. Już dziś zapraszamy na kolejny kurs Nowe życie z Bogiem. Odbędzie się ok w dniach 23-25 lutego. Kurs ten jest wspaniałą okazją do odkrywania Boga żywego i do pogłębienia swojej relacji z Nim. Chęć uczestnictwa można zgłosić w zakrystii lub u Kustosza Sanktuarium. Zgłoszenia można dokonać także mailowo na adres: kustosz@saletyni.pl.

8. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych. Odbywają się one w Niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 mają formę piętnastominutowej konferencji. Temat dzisiejszej katechezy: Przyjście i głoszenie Królestwa Bożego.

9. Zapraszamy na pielgrzymkę do La Salette w dniach 7-16 czerwca bieżącego roku. W programie są jeszcze inne sanktuaria, jednak chcemy przez pełne trzy dni cieszyć się spotkaniem z Maryją w miejscu Jej objawienia. Koszt wyjazdu wynosi 4.000 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Kustoszem. Program pielgrzymki jest wywieszony w przedsionku kościoła.

10. Już dziś można nabyć, najnowszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Serdecznie zapraszamy do lektury. Koszt „Posłańca” to 7 zł, ale dziś można go nabyć w promocji za dobrowolną ofiarę.`Już dziś można nabyć, najnowszy numer Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Serdecznie zapraszamy do lektury. Koszt „Posłańca” to 7 zł, ale dziś można go nabyć w promocji za dobrowolną ofiarę.