Wieczór Uwielbienia 28 stycznia 2024 r.

"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały2 naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami" Ps 95, 1-3

W niedzielę 28 stycznia o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI serdecznie zapraszają do Bazyliki na wypełniony pięknym śpiewem i modlitwą, wieczór uwielbienia z Maryją.