Wieczór Uwielbienia z Maryją 25 lutego 2024 r.

"Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny3.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.
Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez,
moje nogi - od upadku4.
Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących." Ps 116, 5-9 

W niedzielę 25 lutego o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI serdecznie zapraszają do Bazyliki na piękny wieczór, wypełniony śpiewem, modlitwą i uwielbieniem naszego Boga.