Drodzy czciciele Matki Bożej Saletyńskiej.
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.Dlatego apelujemy do Was, o podporządkowanie się zaleceniom służbom państwowym i prosimy abyście pozostali w waszych domach i łączyli się z nami w modlitwie duchowo.Zapraszamy do korzystania z transmisji on line z naszych rekolekcji, które są dostępne na naszej stornie internetowej.
Jako misjonarze pojednania chcemy wam służyć sakramentem pokuty, jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa, będziemy to czynić po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na nr : 797 002 017. (nie będziemy spowiadać podczas Mszy św.)
Jeszcze raz prosimy, abyście zostali w waszych domach i trwali w nadziei na modlitwie o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata, prosząc o ustanie epidemii, polecając całą służbę zdrowia, chorych, cierpiących a dla zmarłych o życie wieczne.
Na bieżąco, na naszych stronach będziemy aktualizować informacje odnośnie naszej posługi i funkcjonowania sanktuarium.
Matko Boża Saletyńska pojednawczyni grzeszników, módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.