Cegiełka na sanktuarium

CEGIEŁKA NA SANKTAURIUM

Kochani Pielgrzymi i Przyjaciele naszego Sanktuarium. Gorąco Wam dziękuję za Wszelkie wsparcie, którego nam udzielacie. W obecnym czasie trwa remont klasztoru, w którym żyją Misjonarze Saletyni posługujący przy Sanktuarium, trwa również przystosowanie dużego pomieszczenia jako sali dla pielgrzymów. W najbliższym czasie planujemy także modernizację oświetlenia w Bazylice oraz zakup brakujących ornatów i dalmatyk. Osoby pragnące wesprzeć te inicjatywy mogą przesłać pieniądze na konto Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu 27 1600 1013 1837 5322 9000 0002 z dopiskiem „CEGIEŁKA – REMONT; CEGIEŁKA – SALA; CEGIEŁKA – OŚWIETLENIE lub CEGIEŁKA – ORNATY” lub wrzucić do skarbony w przedsionku Bazyliki. Dziękując za Waszą życzliwość polecamy Was w codziennej modlitwie, a w niedzielę w Waszej intencji sprawujemy Eucharystię prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Saletyńskiej.

ks. Paweł Raczyński MS – kustosz Sanktuarium