Odpust wrześniowy ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu

Przybyli z bliska i z daleka, jak co roku na wrześniowy Odpust do Dębowca w dniach 17-21 września 2020 r. Autokarami, samochodami, rowerami, a nierzadko i pieszo, jak zawsze. Chociaż w tym roku nie było „jak zawsze”.

W Dzień Chorych przede wszystkim przyjeżdżali pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej i to oni byli honorowymi gośćmi czwartkowych uroczystości, których niestety z wiadomych względów w tym roku zabrakło. Pogoda mimo niekorzystnych prognoz okazała się bardzo łaskawa i uroczysta Msza święta pod przewodnictwem wikariusza prowincjalnego ks. Czesława Hałgasa MS, była sprawowana na ołtarzu polowym. Bez wątpienia duży plac snktuaryjny, dał możliwość ustawienia ponad 300-u ławek na nim i jego obrzeżach, co pozwoliło zachować każdemu bezpieczny dystans. Podczas gdy duża część osób przybyła indywidualnie, odnotowano również dwie zorganizowane grupy z Brzysk i jasielskich parafii. Celebrans przypomniał w homilii postać świętego Jana Pawła II, który z pewnością własnym przykładem, uczył nas wytrwałego niesienia krzyża choroby i podeszłego wieku, przyjęcia cierpienia i pogodzenia się z nim, jako szczególnym darem Bożym. Modlitwa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem objęły nieobecnych fizycznie, lecz pozostających w duchowej łączności z saletyńskim Odpustem.

Wieczorem pielgrzymi uczestniczyli we Mszy świętej, po niej w katechezie oraz modlitwie o uzdrowienie i uwolnienie prowadzonej przez księdza Jana Gierlaka MS, egzorcystę diecezji rzeszowskiej, a na zakończenie dnia w Apelu Maryjnym.

Piątkowe przedpołudnie zgromadziło w bazylice członków Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej z pocztem sztandarowym, przyjaciół i dobrodziejów Sanktuarium, do których dołączyli pielgrzymi z diecezji świdnickiej. Słowo Boże na temat dobrej modlitwy wygłosił dyrektor domu rekolekcyjnego Centrum Pojednania ksiądz Bohdan Dutko MS, który zwrócił uwagę, że brak przebaczenia i pojednania jest przeszkodą w tym, żeby modlitwa dotarła przed Boży tron i została wysłuchana. Natomiast Eucharystię wieczorną w intencji młodzieży celebrował saletyński duszpasterz powołaniowy ks. Piotr Grudzień MS. Zwykle o tej porze zbierała się w Dębowcu rzesza młodych przed przyjęciem sakramentu bierzmowania, lecz tym razem młodych reprezentowała dębowiecka Oaza wraz z ks. Łukaszem Stachurą MS, która po Eucharystii prowadziła „Godzinę dla Jezusa”. Apelowe czuwanie nie zakończyło drugiego dnia odpustu, ponieważ adoracja Najświętszego Sakramentu trwała aż do poranka, a na niej osoby, które z radością pozostały nawet całą noc na cichym uwielbieniu i rozmowie z Panem.

Sobotni program również obfitował w możliwość przedstawienia Bogu i Jego Matce modlitw, w przewidzianych przed południem dwóch Mszach Świętych, Różańcu i Drodze Krzyżowej. Natomiast w późniejszych godzinach w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz „Wieczorze Uwielbienia” prowadzonym przez księdza Jacka Gorzelanego oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. W modlitwach uczestniczyło kilka pielgrzymek przejazdowych, i jak poprzednio nie zabrakło Rycerstwa Niepokalanej i członków ARS-u z Tarnowa. To ich 73 pielgrzymowanie na dębowieckie uroczystości. Zostali na Nowennie i Mszy świętej wigilijnej wraz z procesją światła, na której wystawili 3 poczty sztandarowe.

Na zakończenie dnia odbyła się liturgia z udziałem dużej rzeszy pątników, której przewodniczył prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS. Mówił przede wszystkim o duchowym pięknie Maryi, owocującym nadzieją i pokojem. Aby każdy mógł dostrzec, że dzięki Niepokalanej Matce mamy bliżej do Jej Syna, przy ołtarzu obok kopii cudownej figury Matki Bożej Płaczącej została umieszczona statua Maryi Saletyńskiej idącej do nieba, która została poświęcona w La Salette przez ks. Silvano Marisa MS, generała Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów. Każda z jedenastu prowincji Saletyńskiego Zgromadzenia otrzymała taką samą figurę, na znak jedności w przeżywaniu Roku Maryjnego związanego z przygotowaniem do jubileuszu 175. rocznicy objawienia Pięknej Pani w La Salette. Dlatego ta figura towarzyszyła pielgrzymom także podczas niedzielnych celebracji.

Dziękczynnej sumie odpustowej przewodniczył ksiądz biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Tłumacząc odczytany fragment Janowej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem, mówił, że bez wątpienia każdy z nas może być „umiłowanym uczniem Pana” i każdy może „zabrać Maryję do siebie” – w swoje codzienne życie, by od Niej uczyć się wiary i miłości. Sumę uświetniła Regionalna Kapela „Augusta” z Ołpin. Byli też muzykanci z pobliskiej Trzcinicy. Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy przynieśli 19 wieńców dożynkowych, z których sześć nawiązywało do tematyki Roku Eucharystycznego, natomiast dwa do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Oprócz sztandaru Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej stały poczty strażackie z dębowieckiej parafii. W pobliżu kościoła na placu ustawiono 12 konfesjonałów, które przypominały o istocie odpustu, czyli o skruszonym i pojednanym sercu, w którym Bóg ma swoje mieszkanie! Podsumowując w centralnej uroczystości uczestniczyło 16 zgłoszonych pielgrzymek, jak i bardzo wielu wiernych przybyło indywidualnie.

– Iwona Józefiak OCV