KATECHEZA ŚRODOWA – 16.06.2021 r.

W tym tygodniu zapraszamy na ostatnią katechezę dla dorosłych. Wygłosi ją ks. Bohdan Dutko MS i będzie kontynuacją tematu o św. Józefie. W katechezie można również uczestniczyć przez kanał na YouTube.