Wieczór Uwielbienia 22 października 2023 r.

"Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem". Ps 13,6

W niedzielę 22 października o godz. 19.30 WSPÓLNOTY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE SALETYŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI zapraszają do Bazyliki na kolejny wieczór uwielbienia z Maryją.