„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.”

Chrystus zmartwychwstał Alleluja! Chrystus skruszył więzy śmierci! Niech Was obdarza pokojem i swoim Duchem, który zło dobrem zwycięża. Radosnego świętowania życzą Misjonarze Saletyni